Profil společnosti

Prostředí s nebezpečím výbuchu může vznikat ve všech provozovnách, které pracují s hořlavými látkami. Mezi ně patří mnoho vstupních materiálů, meziproduktů a finálních produktů a odpadů z běžných pracovních procesů. Ochrana proti výbuchu je zvláště důležitá pro bezpečnost, protože výbuchy ohrožují životy a zdraví pracovníků v důsledku nekontrolovatelných účinků plamenů a tlaku, přítomností škodlivých produktů reakce a spotřebování kyslíku v okolním vzduchu, který dýchají pracovníci.
Společnost Comperta Industry, s.r.o. poskytuje široký rozsah služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, včetně prevence pracovních rizik a poskytování informací a výcviku. Odbornost našich pracovníků (soudních znalců v oblasti bezpečnost práce - specializace na zařízení určená pro prostředí v nebezpečí výbuchu, a v oblasti energetiky) je založena na dlouholetých praktických zkušenostech s realizací dodávek, montáží, certifikací, ověřování a zkoušek nevýbušných zařízení; diagnostiky spalovacích procesů; tepelných, energetických a speciálních měření parních a horkovodních kotlů, mlýnských okruhů, zásobníků a potrubních systémů.
Hlavním cílem naší společnosti je dosáhnout vysokou kvalitu, spolehlivost a profesionalitu poskytovaných služeb.